Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Σφραγίδα άρτου

Σφραγίδα άρτου

Ξύλινη ευχαριστιακή σφραγίδα του 19ου αιώνα από την Αλεξανδρούπολη, στην οποία κυριαρχεί ο εικονογραφικός τύπος με επαναλαμβανόμενη τρεις φορές την επιγραφή  ΙΣ-ΧΣ/ΝΙ-ΚΑ στον κάθετο άξονα του σταυρού και τα μερίδια της Θεοτόκου και των Αγίων, αριστερά και δεξιά, στον οριζόντιο. Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτής της σφραγίδας είναι ότι στα 4 τριγωνικά τμήματα είναι χαραγμένες οι 4 φάσεις του ήλιου: η ανατολή, το μεσημέρι ,το απομεσήμερο και η δύση.

Η σφραγίδα αυτή ανήκει στην ιδιωτική συλλογή των 500 σφραγίδων άρτου και  πρόσφορου, από τον 5ο έως τον 20ο μ.Χ. αιώνα, των Μύλων Λούλη.