Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

«Η ζωή στον αγρό» για μαθητές 4 έως 8 ετών

Οι μαθητές μέσα από την προβολή ταινίας γνωρίζουν τις παραδοσιακές πρακτικές της καλλιέργειας του σιταριού, τα παλιά γεωργικά εργαλεία αλλά και τις μεθόδους που ακολουθούνται σήμερα με τη χρήση της τεχνολογίας. Διαβάζοντας παροιμίες και γνωμικά σχετικά με τον αγρό και το μύλο, μαθαίνουν τις παραδόσεις και τα έθιμα του τόπου μας.